Bryggor

På Seaport finns båtplatser som är mellan 3-5 meter breda.

  Brygga A
Här finns 12 meters bommar och en 10 meters.
Brygga A går i en vinkel och här finns också mindre båtplatser med 8 och 6 meters bommar.
  Brygga B
Här finns bommar som är 12, 10 samt en 8 meters.
  Brygga C
Här finns 10 meters bommar samt några 8 meters.
  Brygga D
Här finns 10 meters bommar samt några 8 meters.
  Brygga E
Här finns 8 meters bommar samt några 6 meters.
Bommarnas bredd
LängdBredd
12 m »90 cm
10 m »60 cm
8 m »45 cm
6 m »45 cm