Ordningsregler

ALLMÄNNA REGLER
Skräpa inte ner på området.
Nattvila och tystnad råder mellan klockan 23.00-08.00
Fimpar får endast läggas i askkopparna. Rökning är inte tillåten i gemensamhetsutrymmen såsom samlingslokal och toaletter.

TOALETTER O DUSCHAR
Lämna toaletter och duschar i det skick du själv skulle vilja finna det i.

TVÄTT O DISK
Lämna tvättmaskin, torktumlare och diskbänk i det skick du själv skulle vilja finna det i.

BÅTAR
Båtar skall alltid förtöjas för ”storm”
Tömning av septictank får inte göras i hamnen.
Var sparsam med vattnet särskilt vid tvätt av båtar.

GÄSTBÅTAR
Seaport bedriver ingen gästhamn.
Besökare i form av vänner och bekanta är hänvisade till utsidan av vågbrytaren.

GRILLNING
På trädäcken får endast gasol eller el användas vid grillning. Kolgrillar får bara användas på grusplanen. Grillning är tillåten i Seaports grillar uppe på gräsplanen.

SOPOR
Sopor kastas i sopcontainern.
Glasflaskor skall läggas i glascontainern.
Inga sopor får lämnas utanför sopcontainern.
Skrymmande skräp och miljöfarligt avfall lämnas till återvinningscentralen i Kungshamn.

BILAR
Inom området gäller 10 km/h
Långtidsparkering av bilar ska ske innanför grinden på grusplanen.

HUNDAR
Hundbajs ska plockas upp.